BẮT ĐẦU
Switching your phone on or off
BẮT ĐẦU

Switching your phone on or off

Switching your phone on

Press the POWER button. Easy.
Note: When you turn on the phone for the first time, you’ll need to set it up.

Switching your phone off

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on, then unlock the screen by sliding the bar down on the lock screen.
  2. Press and hold the POWER button for a few seconds.
  3. When the Power options menu appears, tap Power off.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN