BẮT ĐẦU
Battery compartment door
BẮT ĐẦU

Battery compartment door

Opening the battery compartment door

Open the battery compartment door by flipping it open from the right side.

Closing the battery compartment door

  1. Flip the battery compartment door back into place to close it.
  2. Gently push the compartment door down until it clicks into place to lock it.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN