BẮT ĐẦU
Inside the box
BẮT ĐẦU

Inside the box

You will find the following inside the box:

  • Phone
  • Battery (preinstalled)
  • microSD™ card (preinstalled)
  • USB cable
  • 3.5mm stereo headset
  • Power adapter
  • Quick start guide
  • Safety and regulatory guide
  • Call center card (hotline card)
  • Warranty card
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN