CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Restarting your phone
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Forgot your Google Account password?

If you've forgotten your Google® Account password, you can try to recover it through the Google website.
On your phone or computer web browser, go to www.google.com/accounts/recovery. Follow the instructions on the screen to reset your password.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN