ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for a place of interest
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

When creating my custom lens filter, does the order of the filters matter?

Yes. The order of the filters may change the overall outcome of the image.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN