ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Finding your location and what’s around you
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Can I rearrange the lens filters in Gallery?

Yes, just press and hold it and drag it to a new location.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN