ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Listening to music
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

While on speakerphone, my screen turned off. How do I turn it back on?

Press the POWER button to turn on the screen. To avoid accidentally ending the call when using the speakerphone, go to Settings > Accessibility and make sure that the Power button ends call option is cleared.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN