CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Receiving information using Bluetooth
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Why is the HTC BoomSound setting grayed out?

HTC BoomSound is always on and cannot be disabled when you're using the phone speakers. When wired headphones are connected, you can turn HTC BoomSound on or off.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN