ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Using your phone’s web browser
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Does a SIM card need to be inserted to use HTC Transfer?

No. HTC Transfer uses Wi‍-Fi® to transfer your data from your old phone to your new phone. On your old phone, you can either use a Wi‍-Fi or data connection to download the HTC Transfer Tool.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN