GIAO TIẾP
Sending an email message
GIAO TIẾP

Will my captured photos have geo-tags?

If you turned on location services in Settings, then yes, your captured photos will have geo-tags or location information. By default, photo geo-tagging is turned on.

If you don't want your photos to have geo-tags, clear the Geo-tag photos option in Camera settings.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
324
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-hd
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN