ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Checking Weather
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Perché l'impostazione HTC BoomSound è in grigio?

HTC BoomSound è sempre attiva e non può essere disattivata durante l'uso degli altoparlanti del telefono. Quando sono collegati auricolari cablati, è possibile attivare o disattivare HTC BoomSound.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN