ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Using the Clock
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Come è possibile passare da HTC BlinkFeed all'applicazione schermata home scaricata?

  1. Andare su Impostazioni e toccare Personalizza.
  2. Toccare Schermata Home.
  3. Scegliere quale modalità schermata home usare, l'applicazione schermata home scaricata o HTC BlinkFeed.
Nota: La funzione potrebbe non essere disponibile su alcuni telefoni.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN