ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Getting help
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

È possibile cambiare il tema colore di HTC BlinkFeed e delle applicazioni?

In Impostazioni, è possibile scegliere un tema predefinito che ha un set di colori diverso. Non è possibile scegliere colori personali.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Personalizza.
  2. Toccare Tema.
  3. Toccare una miniatura che ha il set di colori desiderato, quindi toccare Applica.
  4. Toccare No per conservare lo sfondo corrente della Home o toccare per usare lo sfondo del tema selezionato.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN