ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Sharing music using Bluetooth
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Come è possibile ricevere o bloccare MMS di gruppo?

Gli MMS di gruppo sono come le chat di gruppo, dove i destinatari si possono unire a una conversazione avviata. Le risposte vengono inoltre organizzate in singoli thread.

Per attivare o disattivare un MMS di gruppo, nell'applicazione Messaggi, toccare > Impostazioni > Messaggi multimediali (MMS), quindi selezionare o deselezionare Messaggi di gruppo.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN