ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Watching a video
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Come è possibile salvare i file sulla scheda microSD invece che nella memoria del telefono?

Alcune applicazioni possono essere configurate per salvare i file sulla scheda microSD.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Memoria.
  2. Toccare Impostazioni memoria.
  3. Per impostare tutte le applicazioni elencate per eseguire il salvataggio nella scheda microSD, toccare Aggiorna tutto > Memoria scheda SD. Oppure, toccare una delle applicazioni, quindi toccare Memoria scheda SD.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-gallery-watch_video