ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Browsing the Web
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

La scheda SIM deve essere inserita per usare Trasferimento HTC?

No. Trasferimento HTC utilizza Wi-Fi per trasferire i dati dal vecchio telefono al nuovo telefono. Sul vecchio telefono, è possibile usare una connessione Wi-Fi o dati per scaricare lo Strumento trasferimento HTC.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN