GIAO TIẾP
WAP push messages
GIAO TIẾP

Dove si trova il codice IMEI/MEID del telefono?

Andare su Impostazioni e toccare Informazioni > Identità telefono. Oppure aprire l'applicazione Telefono, quindi inserire "‍*#06#"‍ per visualizzare l'IMEI.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN