GIAO TIẾP
Resuming a draft message
GIAO TIẾP

Perché l'applicazione TV non è preinstallata sul telefono HTC?

I modelli di telefono senza sensore infrarossi non hanno l'applicazione TV preinstallata.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN