GIAO TIẾP
Sending a text message (SMS)
GIAO TIẾP

Durante la creazione di un filtro obiettivo personalizzato, l'ordine dei filtri ha importanza?

Sì. L'ordine dei filtri può cambiare il risultato finale dell'immagine.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN