BẮT ĐẦU
Features you'll enjoy on HTC Desire C
BẮT ĐẦU

Miért nincs előtelepítve a TV alkalmazás a HTC telefonomra?

Az infravörös érzékelő nélküli telefonokon nincs előtelepítve a TV alkalmazás.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN