BẮT ĐẦU
Want some quick guidance on using your phone?
BẮT ĐẦU

Egyéni lencseszűrő létrehozásakor számít a szűrők sorrendje?

Igen. A szűrők sorrendje hatással lehet a végeredményként kapott képre.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN