BẮT ĐẦU
Setting up HTC Desire C for the first time
BẮT ĐẦU

Át lehet rendezni a Galériában a lencseszűrőket?

Igen; egyszerűen érintse meg hosszan a kívánt elemet, majd húzza az új helyére.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN