CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Changing the display language
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Changing the display language

Changing the language adjusts the keyboard layout, date and time formatting, and more.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Language & keyboard > System language.
  3. Tap the language you want to use.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN