CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Playing a sound when selecting onscreen items
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Playing a sound when selecting onscreen items

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Sound.
  3. Select the Touch sounds option.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN