CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Adjusting the screen brightness manually
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Adjusting the screen brightness manually

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Display, gestures & buttons (or Display & buttons) and then tap Brightness.
  3. Clear the Automatic brightness option.
  4. Drag the brightness slider to the left to decrease or to the right to increase the screen brightness.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN