ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Viewing offline maps
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Viewing offline maps

  1. Open the Maps app.
  2. Tap > My Places.
  3. Swipe right to view the offline maps list.
  4. Tap the map you want to view.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN