ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Turning location services on or off
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Turning location services on or off

In order to find your location on HTC Desire 500, you need to enable location sources.
  1. Go to Settings, and then tap Location.
  2. Select or clear the location sources you want to turn on or off.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-settings-location_settings