GIAO TIẾP
Sending contact information
GIAO TIẾP

Sending contact information

 1. On the People tab, do one of the following:
  To send Do this
  Someone's contact information Press and hold the name of the contact (not the icon or photo), and then tap Send contact as vCard.
  Your contact information Press and hold My profile, and then tap Send my profile.
 2. Choose how you want to send the vCard.
 3. Select the type of information you want to send.
 4. Tap Send.

Sending multiple contact cards

 1. On the People tab, tap > Send contacts.
 2. Select the contacts whose contact information you want to share
 3. Tap Send.
 4. Choose how you want to send the contact cards.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN