GIAO TIẾP
Editing a contact’s information
GIAO TIẾP

Editing a contact’s information

Important: Social network contacts cannot be edited.
  1. On the People tab, press and hold the contact, and then tap Edit contact.
  2. Enter the new information.
  3. Tap Save.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN