CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Getting help
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Getting help

To find out more about using HTC Sync Manager, download the user guide PDF from the HTC support site (www.htc.com/support). Or open the Help that comes with the software.
Tip: On Windows, click in HTC Sync Manager, and then click Help.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN