CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Backing up your personal dictionary
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Backing up your personal dictionary

You can back up new words you’ve added to the predictive text dictionary.
  1. Go to Settings, and then tap Language & keyboard.
  2. Tap HTC Sense Input.
  3. Tap Personal dictionary > > Back up to storage or Back up to email.
  4. When prompted, tap OK.

Importing your personal dictionary

  1. Go to Settings, and then tap Language & keyboard.
  2. Tap HTC Sense Input.
  3. Tap Personal dictionary > > Restore from storage.
  4. When prompted, tap OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN