CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Keeping your documents in Dropbox
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Keeping your documents in Dropbox

Saving an Office document to Dropbox

You can open an Office document on HTC Desire 500 and save it to your Dropbox.
 1. Open an Office document, such as one that's attached to an email.
  Note: If you have more than one Office app installed, select Polaris Office.
 2. Tap > Save as.
 3. Enter a new filename.
 4. Tap > Dropbox.
 5. Tap Save.
Your document will be saved to the Polaris Office folder in the root of your Dropbox folder.
Tip: To save the document to another Dropbox folder, tap > Share > Dropbox. Create or select a folder, and then tap Upload.

Editing an Office document in Dropbox

You can edit a document that's stored in your Dropbox and save your changes.
 1. Open the Dropbox app.
 2. Open the folder that contains the document you want.
 3. Tap the document to open it.
  Note: If you have more than one Office app installed, select Polaris Office.
 4. To make changes, tap .
 5. After editing the document, tap or tap > Save as.

Saving a PDF document to Dropbox

You can open a PDF document on HTC Desire 500 and save it to your Dropbox.
 1. Open a PDF document, such as one that's attached to an email.
  Note: If you have more than one PDF viewing app installed, select PDF Viewer.
 2. Tap > Save as.
 3. Enter a new filename.
 4. Tap > Dropbox, and then tap OK.
Your document will be saved to the PDFViewer folder in the root of your Dropbox folder.
Tip: To save the PDF to another Dropbox folder, tap > Share > Dropbox. Create or select a folder, and then tap Upload.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN