ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for lyrics, music videos, and more
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Searching for lyrics, music videos, and more

Looking up related music info

SoundHound can find info about the song you're listening to.
While a song is playing, tap > Get info.
You can look up the lyrics, learn about the artist's tour dates, and more.

Finding music videos on YouTube

It's easy to find music videos of the song you’re listening to on YouTube®.
On the Now playing screen, tap > Search > YouTube.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN