ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Adding a song to the queue
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Adding a song to the queue

While playing a song, you can also browse other tracks stored on HTC Desire 500. Add a song or an album to the queue so it plays when the current playlist has finished playing.
  1. While a song is playing, browse for other tracks.
  2. Do any of the following:
    • When you find the album or folder that you like, press and hold it, and then tap Add to queue.
    • Browse for a playlist or an artist, and then tap > Add to queue.
    • To add a single track, browse for the song, and then tap > Add to queue.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN