GIAO TIẾP
Forwarding a message
GIAO TIẾP

Forwarding a message

  1. On the Messages screen, tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  2. Tap a message, and then tap Forward.
  3. In the To field, fill in one or more recipients.
  4. Tap .
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN