GIAO TIẾP
Resuming a draft message
GIAO TIẾP

Resuming a draft message

Open a draft message right from the Messages screen, edit the message, and then tap .
Tip: To see all draft messages in one place, tap on the Messages screen, and then tap Drafts.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN