BẮT ĐẦU
Hiding missed calls and messages on the lock screen
BẮT ĐẦU

Hiding missed calls and messages on the lock screen

You'll see missed calls and messages on the lock screen. Want these hidden instead?
  1. Go to Settings, and then tap Security.
  2. Clear the Phone notification preview and Message notification preview options.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN