BẮT ĐẦU
Adding a Home screen panel
BẮT ĐẦU

Adding a Home screen panel

Add a Home screen if you have more widgets, apps, and shortcuts that you want to access right away.
  1. Go to Settings, and then tap Personalize.
  2. Tap Customize home screen.
  3. Tap Add panel. A new Home screen appears. You can start adding widgets, apps, and shortcuts.

To remove a panel, press and hold and then drag it to .

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN