ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Viewing photos in your social networks
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Viewing photos in your social networks

Right in the Gallery app, check what you and your friends have uploaded to your social networks or photo sharing sites.

Important: Log on to your accounts and add them in Gallery before you start viewing online photos.
  1. Open the Gallery app.
  2. Tap > Friends.
  3. Tap a social network account or photo sharing site.
    Tip: In social networks, to comment on a photo, press and hold a photo thumbnail and then tap Add comment.

Adding an online service

  1. In the Gallery app's Albums view, tap > Add online service.
  2. Tap the social network or photo sharing service that you want to add.

To remove a network or photo sharing service, on the Add online service screen tap the service name and then tap > Remove.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-gallery-view_social_network_photos