ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Improving portrait shots
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Improving portrait shots

If you'd like your family or friends to look their best in your photos, make sure to use the portrait scene. It smoothens the skin in your shots.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Under Photo capture mode, tap next to Scene, and then tap Portrait.
  3. When you're ready to take the photo, tap .
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN