BẮT ĐẦU
Storage card
BẮT ĐẦU

Storage card

Use a storage card to store your photos, videos, and music.

Inserting the storage card

  1. Take the back cover off.
  2. Insert the microSD™ card into the storage card slot with its gold contacts facing down and push it into place.

Unmounting the storage card

When you need to remove the storage card while HTC Desire 500 is on, unmount the storage card first to prevent corrupting or damaging the files in the storage card.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Storage > Unmount SD card.

Removing the storage card

  1. Take the back cover off.
  2. Slide the storage card out from its slot.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
654
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-500
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN