CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Connecting to a virtual private network (VPN)
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Έχει το τηλέφωνο HTC ξεχωριστό κουμπί για την κάμερα;

Όχι, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τα κουμπιά ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ως κουμπιά κλείστρου ή ζουμ.

Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Κάμερα του οδηγού χρήσης ή στις λοιπές οδηγίες.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN