CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Wi-Fi
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Όταν κάνω αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο σε μια εφαρμογή, ο ήχος αναπαράγεται μόνο από το επάνω ηχείο. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό μπορεί να συμβεί, αν είχατε αναπαραγάγει πολυμέσα στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome.
Ενημερώστε το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome στην τρέχουσα έκδοση, δηλαδή την 35.0.1916.122 ή νεότερη. Για να κάνετε ενημέρωση, ανοίξτε το Google Play Store, επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και πατήστε Πρόγραμμα περιήγησης Chrome > Ενημέρωση.

Αν δεν έχετε προσωρινά πρόσβαση στο Internet και δεν μπορείτε να κάνετε ενημέρωση, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome. Πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη Πρόσφατες εφαρμογές και σύρετε το Google Chrome προς τα πάνω για το κλείσετε.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-connections_internet-wifi