CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Entering text by speaking
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Πώς ναν ρυθμίσω την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS;

Αν έχετε εγκαταστήσει περισσότερες εφαρμογές SMS στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ορίσετε ποια εφαρμογή θα στέλνει και θα λαμβάνει SMS. Στις Ρυθμίσεις, στην επιλογή Ασύρματο & δίκτυα, πατήστε Περισσότερα > Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS και επιλέξτε μια εφαρμογή.

Για να ορίσετε την εφαρμογή της HTC ως προεπιλογή, πατήστε Μηνύματα. Η εφαρμογή Μηνύματα μπορεί να στέλνει τόσο SMS όσο και MMS, ενώ επιτρέπει την Ανταλλαγή μηνυμάτων ομάδας (αν την υποστηρίζουν η συσκευή και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας).

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN