CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Synchronizing another device with your computer
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Γιατί είναι απενεργοποιημένα το Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και η Λειτουργία πολύ μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας;

Αυτό συμβαίνει όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Υψηλές επιδόσεις στις Επιλογές για προγραμματιστές των Ρυθμίσεων.

Η λειτουργία Υψηλές επιδόσεις καταναλώνει πρόσθετη ενέργεια από την μπαταρία, ώστε να μεγιστοποιήσει τις επιδόσεις της CPU. Σε αυτήν τη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμες οι δυνατότητες Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και Λειτουργία πολύ μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Υψηλές επιδόσεις.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN