CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up synchronization
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Δεν περιστρέφεται η οθόνη;

Αν η οθόνη δεν περιστρέφεται, όταν τη γυρίζετε στο πλάι, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη περιστροφή οθόνης στις Ρυθμίσεις > Οθόνη & κινήσεις δαχτύλων. Αν η Αυτόματη περιστροφή οθόνης είναι ήδη επιλεγμένη, δοκιμάστε να κάνετε αναβαθμονόμηση της οθόνης, αν ο προσανατολισμός της οθόνης δεν ανταποκρίνεται σωστά στον τρόπο που κρατάτε το τηλέφωνο.
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Οθόνη & κινήσεις δαχτύλων.
  2. Πατήστε Βαθμονόμηση G-Sensor.
  3. Τοποθετήστε το τηλέφωνο πάνω σε επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια και πατήστε Εκτελέστε βαθμονόμηση.
  4. Μετά τη διαδικασία αναβαθμονόμησης πατήστε OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN