ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Getting help
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Πώς μπορώ να μάθω αν το τηλέφωνό μου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τοπικό δίκτυο μιας άλλης χώρας;

Ελέγξτε κάτι από τα ακόλουθα:
  • Ελέγξτε τις προδιαγραφές δικτύου του τηλεφώνου σας στην τοποθεσία web της HTC. Μεταβείτε στην τοποθεσία web της χώρας, στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο.
  • Ελέγξτε την υποστηριζόμενη ζώνη δικτύου στη χώρα που θα ταξιδέψετε.
  • Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η διακρατική περιαγωγή από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN