ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Searching for a location
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Μπορεί να καταργηθεί ή να κρυφτεί η οθόνης κλειδώματος;

Ναι. Αν προτιμάτε να μην έχετε οθόνη κλειδώματος, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε στις Ρυθμίσεις.
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης.
  2. Πατήστε Καμία οθόνη κλειδώματος. Η οθόνη ασφαλείας και η οθόνη κλειδώματος θα απενεργοποιηθούν.
Σημείωση: Ορισμένες πολιτικές ασφαλείας Exchange μπορεί να προκαλέσουν αναγκαστική ενεργοποίηση μιας οθόνης κλειδώματος με ΡΙΝ και/ή κωδικό πρόσβασης.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN