ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Getting around maps
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Μπορώ να αλλάξω το χρωματικό θέμα του HTC BlinkFeed και των εφαρμογών;

Στις Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε ένα προεπιλεγμένο θέμα που έχει διαφορετικό σετ χρωμάτων. Δεν μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας χρώματα.
  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Προσαρμογή.
  2. Πατήστε Θέμα.
  3. Πατήστε μια μικρογραφία που έχει το επιθυμητό σετ χρωμάτων και επιλέξτε Εφαρμογή.
  4. Πατήστε Όχι για να κρατήσετε την τρέχουσα αρχική ταπετσαρία σας ή πατήστε Ναι για να χρησιμοποιήσετε την ταπετσαρία του επιλεγμένου θέματος.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN