ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
About Google Maps
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Γιατί διαφορετικές εφαρμογές έχουν διαφορετικά χρωματικά θέματα;

Ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής, ορισμένες εφαρμογές έχουν ένα προεπιλεγμένο θέμα με 4 χρώματα.
  • Μπλε: εφαρμογές επικοινωνίας, όπως E-mail και Μηνύματα
  • Πράσινο: εφαρμογές δεδομένων, όπως HTC BlinkFeed και Καιρός
  • Πορτοκαλί: εφαρμογές ψυχαγωγίας, όπως Γκαλερί και Μουσική
  • Μαύρο: ρυθμίσεις
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN